Poista omat energiasyöppösi

Jokainen voi säästää energiaa karsimalla kotoa ja omista päivistä turhat energiasyöpöt. Omia kuluja voi alentaa ilman investointejakin vähentämällä energiankulutusta pienillä teoilla. Samalla autat hillitsemään ilmastonmuutosta. Jokainen voi etsiä energiasyöppöjä jokapäiväisestä elämästä kotoa, työ- ja harrastusmatkoilta, työpaikalta ja muista paikoista, joissa liikkuu ja viettää aikaansa. Kohteita pieniin parannuksiin löytyy lähes kaikkialta. Tarpeettoman korkea huonelämpötila tai tuntikausia [...]

2021-10-15T10:40:48+03:0015.10.2021|Uutiset|

Kaukolämpö mahdollistaa kiertotaloutta yli toimialarajojen

Kiertotalous koostuu monesta eri osa-alueesta, kuten raaka-aineiden kestävästä tuotannosta, tehokkaasta kierrättämisestä ja aiemmin hukkaan menneiden jakeiden käyttämisestä uusissa kohteissa. Kaukolämmöllä on tärkeä rooli osana kiertotaloutta: sen lisäksi, että se auttaa edistämään hukkalämpöjen käyttöä tehokkaasti, se toimii tärkeänä osana myös erilaisten raaka-aineiden kiertokulkua. Erilaisia kierrätyksen ja esimerkiksi hukkalämmön käyttämisen tapoja voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa tehokkaasti niin, [...]

2021-10-19T14:32:41+03:0022.09.2021|Uutiset|

Kaukolämmöllä on merkittävä rooli osana kiertotaloutta

Kiertotalousratkaisut ovat tärkeä osa kaukolämpöalan ilmastotoimia. Kaukolämpöjärjestelmät mahdollistavat myös muiden toimijoiden, kuten kuntien ja teollisuuden, kiertotaloutta, ja ratkaisut syntyvät usein toimialarajat ylittävistä oivalluksista. Niiden avulla materiaali- ja energiakiertoja voidaan optimoida laajemmin kuin vain oman toiminnan puitteissa. Kiertotalouden merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnonvarojen säästämisessä on iso aihe, joka on saanut paljon ansaitsemaansa huomiota viime vuosina niin [...]

2021-09-10T13:56:16+03:0010.09.2021|Uutiset|

Oman kulutuksen selvittäminen on pohja kulutuksen pienentämiseen

Suomalaisissa kodeissa energiaa kuluu kodin ja käyttöveden lämmittämiseen sekä sähkölaitteisiin. Sähkön-, lämmitysenergian- ja vedensäästö aloitetaan selvittämällä oma kulutus. Kulutustietojen perusteella haetaan energiasyöpöt ja valitaan tehostamistoimet. Pienempi kulutus vaikuttaa kukkaron lisäksi hiilijalanjälkeen.  ‒ Valtaosalle energian ja veden säästäminen tarkoittaa pieniä tekoja. Nyt on aika tutustua omaan kulutukseen ja etsiä tehokkaat keinot, joilla hillitä elämisen ilmastovaikutuksia, asiantuntija [...]

2021-09-06T15:57:55+03:0006.09.2021|Uutiset|

Älykkäät ratkaisut mahdollistavat kaukolämmön ja muiden energiajärjestelmien integroitumisen

Kaukolämmön älykkäät ratkaisut kehittyvät jatkuvasti, mikä edistää muun muassa erilaisten energiajärjestelmien tehokkaan yhteistyön. Integroituminen mahdollistaa paitsi vihreämmän kaukolämmön tuotannon, myös kokonaisvaltaisten palveluiden tarjoamista alemmilla kustannuksilla. – Tällä hetkellä elämme niin sanotun energiamurroksen aikaa. Kun uusiutuvien energiamuotojen tuotanto on alkanut kasvaa, kaukolämpö ei ole saanut kovin trendikästä imagoa muutoksen varrella – vaikka syytä olisikin. Kun tämä [...]

2021-09-01T15:33:40+03:0001.09.2021|Uutiset|

Lamppujen uudet energiamerkinnät saattavat hämmentää

Lamppujen energiamerkit uudistuvat syyskuun alusta. Siirtymäaikojen vuoksi kaupasta löytyy lamppuja sekä uudella että vanhalla energiamerkinnällä, jotka eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Tämä varmasti hämmentää ostopäätöstä tehtäessä. Lamppujen uuden energiamerkinnän käyttöönotossa on verrattain pitkä, 18 kuukauden siirtymäaika, jona aikana merkinnät kaupoissa pitää muuttaa. Tuotteista voi tänä aikana löytää uuden tai vanhan energiamerkin. Erilaiset energiamerkinnät voivat hämmentää kuluttajia, [...]

2021-08-30T15:13:56+03:0030.08.2021|Uutiset|

Huolehdi sähköistyksen turvallisuudesta

Joskus kuulee käytettävän termiä ”kotitaloussähkö”, josta saattaa syntyä harhaanjohtava vaikutelma, että kyseessä olisi tavallista sähköä vaarattomampi sähkölaji. Pitää kuitenkin muistaa, että kodin sähköverkon jännite on vaarallinen. Kodin pistorasiasta tuleva 230 voltin (V) yksivaiheinen jännite on vaarallinen ja suurin osa vakavista sähkötapaturmista sattuu juuri tällä jännitteellä. Pahimmillaan sähköisku voi aiheuttaa kuoleman, mikä onneksi on melko harvinaista. [...]

2021-08-26T12:53:09+03:0026.08.2021|Uutiset|

Energiantuotanto näyttää tietä ilmastokriisin ratkaisussa

Päästökaupan laajeneminen myös kiinteistökohtaiseen lämmitykseen mahdollistaa koko lämmityssektorin päästövähennykset. Energiantuotannossa murros vähähiilisyyteen on jo tapahtunut voimakkaasti. Kaukolämpö on nopein ja tehokkain kanava päästövähennyksiin. – Energiantuotanto on yksi niistä aloista, joissa murros vähähiilisyyteen on jo voimakkaasti tapahtunut, ja joka on näyttänyt tietä ilmastokriisin ratkaisuissa, totesi ympäristöministeri Krista Mikkonen kaukolämpöpäivien avauspuheenvuorossa. – Yksin viime vuonna energiatuotannon kokonaispäästöt [...]

2021-08-25T13:00:57+03:0025.08.2021|Uutiset|

Joustavaa, älykästä sähkönkäyttöä kotiin

Jokainen voi vaikuttaa helposti oman sähkönkulutuksensa hiilineutraaliuteen ajoittamalla sähkönkulutusta hetkiin, jolloin tarjolla on paljon puhtaasti tuotettua, uusiutuvaa energiaa. Kodin älykkäillä ohjausjärjestelmillä parannetaan asuinmukavuutta, säästetään rahaa ja edistetään kestävää kehitystä. Motiva on julkaissut sähkön kulutusjoustosta ajankohtaista tietoa ja asiaa selventäviä videoanimaatioita. Sähköntuotannon vaihtelut ovat lisääntyneet ja lisääntyvät edelleen vääjäämättä, kun uusiutuvan energian, kuten tuulen ja auringon, [...]

2021-08-17T13:48:26+03:0017.08.2021|Uutiset|

Älykäs kaukolämmitys on kotien ja kiinteistöjen uusi normaali

Älykäs kaukoenergia on nykyään yhä tavallisempi puheenaihe kahvipöydissä, kun aiheena on kotien ja kiinteistöjen lämmitys. Olosuhteiden mittaamiseen kehitetään jatkuvasti uusia tapoja, ja hyödynnettävän datan määrä kasvaa jatkuvasti. Älykkyys herättää terminä monenlaisia ajatuksia – mutta mitä se käytännössä oikeastaan tarkoittaa? Kun ennen kaukolämmön tarjoaminen tarkoitti vain lämmön toimitusta putkia pitkin esimerkiksi kotiin, nyt huomiota kiinnitetään entistä [...]

2021-08-09T18:04:38+03:0010.08.2021|Uutiset|
Go to Top